ටිකිරිමලී පාසැල් යන - අනිල් භාරතී | Tikirimalee pasal yana - Anil Bharathi


ටිකිරිමලී පාසැල් යන පොඩි අඩි පාරේ
දෙපස දිගේ සුදු මල් පිපුණා
ඔබ ලබනා කෙනෙකු පිනක් කල බව තේරේ
මගේ හදවත ඔබ වෙත බැඳුණා //

නියර දිගේ ඇඹුල රැගෙන කුඹුරට එනවා
ඔබේ පිනට කරල් පැහෙනවා
ඇඹුල බෙදන කලද ම දෙස හොරෙන් බලනවා
මගේ හිතට රහස් කියනවා

ටිකිරිමලී පාසැල් යන පොඩි අඩි පාරේ
දෙපස දිගේ සුදු මල් පිපුණා
ඔබ ලබනා කෙනෙකු පිනක් කල බව තේරේ
මගේ හදවත ඔබ වෙත බැඳුණා

හේනේ පැලේ පැල් රකිද්දි ඔබ සිහිවෙනවා
පාළු තනිය නැති වී යනවා
මට ලැබේද වෙන ගමකට යාද සිතෙනවා
හිතේ දුකට කවි කියවෙනවා

ටිකිරිමලී පාසැල් යන පොඩි අඩි පාරේ
දෙපස දිගේ සුදු මල් පිපුණා
ඔබ ලබනා කෙනෙකු පිනක් කල බව තේරේ
මගේ හදවත ඔබ වෙත බැඳුණා //


ගායනය - අනිල් භාරතී
සංගීතය - ක්ලැරන්ස් විජේවර්ධන
ගී පද - වර්නන් පෙරේරා
වීඩියෝව ගත්තෙ මෙතනින් - MrDammike

2 comments:

දැණෙන යමක්... නැතිනම් පදවල වරදක්... දන්න දෙයක්... එහෙම නැත්තං ඔබට පද අවශ්‍ය වන ගීයක්...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...