මගේ දෑස ඔබේ කියා - නන්දා පතිරණ | Mage desa obe kiya - Nanda Pathirana

මගේ දෑස ඔබේ කියා ඔබ පවසනවා
මම සැනසෙනවා //

ආදරයේ අනන්ත මං තලාව ඔස්සේ
මගේ නුවන් ගමන් කලේ ඔබ පිටු පස්සේ //

මගේ දෑස ඔබේ කියා ඔබ පවසනවා
මම සැනසෙනවා

ඔබේ අතින් නළලේ තැබූ කුංකුම තිලකේ
ඔබගේ රුව නොදැක සොවින් නළලත වැලපේ //

මගේ දෑස ඔබේ කියා ඔබ පවසනවා
මම සැනසෙනවා

මගේ දෑස වැලපෙන උණුසුම් කඳුලැල්ලේ
ඔබේ දෙපා ගමන් කරයි හිතු සැනසිල්ලේ //

මගේ දෑස ඔබේ කියා ඔබ පවසනවා
මම සැනසෙනවා //


ගායනය - නන්දා පතිරණ
වීඩියෝව ගත්තෙ මෙතනින් - lal san

No comments:

Post a Comment

දැණෙන යමක්... නැතිනම් පදවල වරදක්... දන්න දෙයක්... එහෙම නැත්තං ඔබට පද අවශ්‍ය වන ගීයක්...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...