කඳුළ ඉතිං සමාවෙයන් - කීර්ති පැස්කුවල් | Kandula ithin samaweyan - Keerthi Pasquel

කඳුළ ඉතිං සමාවෙයන්
අපි වෙන්වෙමු අද හවසට
මගේ ගෙපැළට ඈ එනවා
සිරි යහනේ තනි රකින්න //

කළු වළාව නැගෙන්නෙපා
ගඟට උඩින් හැන්දෑවට
මුදුන් ලීය යටින් පොළවේ
ගොම හේදෙයි අළුත් පිටම
කන්ද කපා හඳ පායා
සඳ රැස් යහනට වඬින්න
සඳ එළියෙන් ඇගේ ගතේ
පිපි ගෝමර මල් දකින්න

කඳුළ ඉතිං සමාවෙයන්
අපි වෙන්වෙමු අද හවසට
මගේ ගෙපැළට ඈ එනවා
සිරි යහනේ තනි රකින්න

මල් දෙවැටේ වතුසුදු මල්
පිපේවි ඈ පිළිගන්නට
උපුල් තලා ඔමරි සිනා
මතුවෙයි මල් පරදන්නට
බිළිඳු ගෙනා කිරි සුවඳක්
ගෙපැළ දොරින් හමා එන්න
ඉඩ දීයන් වළාකුලේ
මගෙ සිහිනයේ මල් පිපෙන්න

කඳුළ ඉතිං සමාවෙයන්
අපි වෙන්වෙමු අද හවසට
මගේ ගෙපැළට ඈ එනවා
සිරි යහනේ තනි රකින්න //


ගායනය - කීර්ති පැස්කුවල්
වීඩියෝව ගත්තෙ මෙතනින් - Geetha Samanthi

No comments:

Post a Comment

දැණෙන යමක්... නැතිනම් පදවල වරදක්... දන්න දෙයක්... එහෙම නැත්තං ඔබට පද අවශ්‍ය වන ගීයක්...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...