ඔබගේ හද මාගේමයි - එම්.එස් ප‍්‍රනාන්දු, රංජනී පෙරේරා | Obage hada magemai - MS Fernando, Ramjani Perera


ඔබගේ හද මාගේමයි
කතරේ මල් පීදේමයි
නොවිඳපු සුව සෑදේමයි
රන් රස සේ පෑහේමයි

ඔබගේ ලොව මාගේමයි
සතුටේ මල් පීදේමයි
පෙර මග මුතු පෑදේමයි
කිරි පැණි සේ පෑහේමයි

සංසාරේ
කෙම් බිම් සොයා සොයා හිතූ පැතූ දේ
තිරසර වුණා
ශෘංගාරේ
පෙම් පැණි පොවා පොවා සිනා සලාලා
තුරුළට වෙලා
සීතල හිම ලන්දේ මේ
උණුසුම මට ඕනෑ වේ
පෙම් සිලිලාරේ මා මත් වුණා

ඔබගේ ලොව මාගේමයි
සතුටේ මල් පීදේමයි
පෙර මග මුතු පෑදේමයි
කිරි පැණි සේ පෑහේමයි

පෙම් සිහිනේ
ලොව දැන ගනී කියා බියේ සැකේ මා
හද ගොළු වෙලා
සන්තෝසේ
ඉන්නකො ඔයා නිසා දිවා රැයේ මා
උමතුව ගියා
සිර ගෙය බින්දේ ඔබයි
මා සිත දන්නේ ඔබයි
පෙම් සිලිලාරේ මා මත් වුණා

ඔබගේ හද මාගේමයි
කතරේ මල් පීදේමයි
නොවිඳපු සුව සෑදේමයි
රන් රස සේ පෑහේමයි

ඔබගේ ලොව මාගේමයි
සතුටේ මල් පීදේමයි
පෙර මග මුතු පෑදේමයි
කිරි පැණි සේ පෑහේමයි


ගායනය - එම්.එස් ප‍්‍රනාන්දු, රංජනී පෙරේරා
සංගීතය - එම්.කේ රොක්සාමි
ගී පද - සුනිල් විමලවීර
හරිම බඩු තුනක් (1976) චිත්‍රපටියෙන්
වීඩියෝව ගත්තෙ මෙතනින් - periwinklelk

No comments:

Post a Comment

දැණෙන යමක්... නැතිනම් පදවල වරදක්... දන්න දෙයක්... එහෙම නැත්තං ඔබට පද අවශ්‍ය වන ගීයක්...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...