මානෙල් මල සේ - මර්වින් මිහිඳුකුල | Manel Mala Se - Mervin Mihidukula


මානෙල් මල සේ ආයේ පිපී
කෝ ලඳුනේ පෙම් සිනා..//
අඳුරේ පාවී - කඳුලේ යාවී..
මා මනසේ ආදරේ වේදනා..

මානෙල් මල සේ ආයේ පිපී
කෝ ලඳුනේ පෙම් සිනා..//

දෙනෙතේ ආයාචනා..
සුළඟේ සුන්වී ගියා..//
ඒ මල් පැතුම් - ආලේ වදන්..
මේ මාවතේ රාත්‍රියේ රැව් රැදේ..

මානෙල් මල සේ..//

පෙරසේ ආරාධනා
රාවේ නෑසී ගියා...//
නාමල් පිපී නාඩන් ඉතින්
මාගේ පැතුම් සවනතේ කොඳුරලා

මානෙල් මල සේ..//

ගායනය : මර්වින් මිහිඳුකුල
සංගීතය : සරත් ද අල්විස්


වීඩියෝව ගත්තේ මෙතනින් : Miranja Sameera

No comments:

Post a Comment

දැණෙන යමක්... නැතිනම් පදවල වරදක්... දන්න දෙයක්... එහෙම නැත්තං ඔබට පද අවශ්‍ය වන ගීයක්...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...