ම‍ට දරාගන්න බැරි තරම් - නිශාන්ත ප්‍රදීප් | Mata daraganna beri tharam - Nishantha Pradeep

ම‍ට දරාගන්න බැරි තරම්
හිතට දුක අරන් ඔබ ආවා
මට හිතාගන්න බැරි තරම්
හද සුසුම් අරන් ඔබ ආවා

මග බලා සිටියා ඔබේ රුව සොයන්
සිත මුලා කල නොයෙක් දේ ගැන සිතන්
එකක් රැයක් ගෙවුණි කල්පයක් තරම්
හිත අළුත් වුණා සිත නොසිතු තරම්
ඔබ ආවා

ම‍ට දරාගන්න බැරි තරම්
හිතට දුක අරන් ඔබ ආවා
මට හිතාගන්න බැරි තරම්
හද සුසුම් අරන් ඔබ ආවා

හිරු දැවී ගිලුණා අඳුරු වූ ලොවයි
එය එළිය නම් සරා සඳනම් ඔබයි
හිත පුරා රැඳුණු සැනසුමත් ඔබයි
මට කියා දෙන්න ඔබෙ සිතම තමයි
ඔබ ආවා

ම‍ට දරාගන්න බැරි තරම්
හිතට දුක අරන් ඔබ ආවා
මට හිතාගන්න බැරි තරම්
හද සුසුම් අරන් ඔබ ආවා


ගායනය - නිශාන්ත ප්‍රදීප්වීඩියෝව ගත්තෙ මෙතනින් - Guerilla Filmmakers

No comments:

Post a Comment

දැණෙන යමක්... නැතිනම් පදවල වරදක්... දන්න දෙයක්... එහෙම නැත්තං ඔබට පද අවශ්‍ය වන ගීයක්...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...