මුවා වුණා සඳක් සිනා සළා - වික්ටර් රත්නායක, ලතා වල්පොළ | Muwa wuna sandak sina sala - Victor Rathnayaka, Latha Walpola


මුවා වුණා සඳක් සිනා සළා
උනා දමා දුහුල් සැඳෑ වලා
ලතා මඬුල්ලේ නදී ලවැල්ලේ
අපේ කතා ඇසේ නිදැල්ලේ
මුවා වුණා සඳක් සිනා සළා

අතීතයේ කියූ පෙම් කතා සැබෑ වී
එදා වගේ නැගේ මත් කොවුල් සැඳෑ ගී
දෙපා නගා අපේ කියා ලොවක් සොයාලා
ඇදී යමූ සිතින් හිනැහිලා

මුවා වුණා සඳක් සිනා සළා...

සළා උපුල් සිනා මද පවන් සැළේවී
වලා රොදක් වෙලා හද ගිමන් නිවාවි
ඉරේ සඳේ කැළුම් ඔබේ නෙතින් ගලාලා
මගේ ලොවේ විඩා නිවේවා

මුවා වුණා සඳක් සිනා සළා...


ගායනය - වික්ටර් රත්නායක, ලතා වල්පොළ
සංගීතය - වික්ටර් රත්නායක
ගී පද - කුලරත්න ආරියවංශ

No comments:

Post a Comment

දැණෙන යමක්... නැතිනම් පදවල වරදක්... දන්න දෙයක්... එහෙම නැත්තං ඔබට පද අවශ්‍ය වන ගීයක්...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...