වින්ද ප්‍රේමය - ටෙහාන් පෙරේරා | Vinda Premaya - Tehan Perera


වින්ද ප්‍රේමය මං මුලා කල ඈ සිතින් ශෝකේ..
දුන්නු හැඟුමක මාගේ මතකය නෑ වෙනස් වූයේ..
ආදරය ගැන මාගේ සිහිනය ඈ ලඟයි තිබුනේ..
සීතලට අපි උන්නු තුරුලට මා පෙරුම් පිරුවේ..//

මැව්ව සිතුවම් ඈත අහ‍සේ
පායනා තරු සේ..
අන්ධකාරය හා බැදී උන්නා
ඔබ හා මා ආදරෙන් බැදුනා..
ඔබ හා මා ආදරෙන් බැදුනා..

වින්ද ප්‍රේමය මං මුලා කල ඈ සිතින් ශෝකේ..
දුන්නු හැඟුමක මාගේ මතකය නෑ වෙනස් වූයේ..

උන්නු සෙනෙහස ඈත අහසේ
මාලිගාවක් සේ..
ප්‍රාර්ථනාවක් වී හදේ උන්නා
ඔබ හා මා ආදරෙන් බැදුනා..
ඔබ හා මා ආදරෙන් බැදුනා..

වින්ද ප්‍රේමය...//

ගායනය : ටෙහාන් පෙරේරා
පද රචනය : අමිල නිදහස
සංගීතය : අමිල නිදහස


No comments:

Post a Comment

දැණෙන යමක්... නැතිනම් පදවල වරදක්... දන්න දෙයක්... එහෙම නැත්තං ඔබට පද අවශ්‍ය වන ගීයක්...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...