කඳුළු පිසදාලන - බණ්ඩාර අතාවුද | Kadulu Pisadalana - Bandara Athauda


කඳුළු පිසදාලන සඟවාලන
රැයේ සෙනෙහෙ මල්
සිතම සනසාලන සතපාලන
නුඹේ සිනා මල්...//

අවර නැකත නොවේ..
තරු පීදෙන සඳ පායන නුඹමය රාත්‍රී
සතුටු කඳුළු පිපේ..
මල්යායට සිත්යාකල නුඹ මගෙ දේවී

කඳුළු පිසදාලන...//

අරුණ ගලන පැයේ..
නෙත්මානෙන් ඉගිලී යන නුඹමය රාත්‍රී
සිතට තනිය නොදී..
තුන්තිස් පැය මල්යහනට වැඩපන් දේවී

කඳුළු පිසදාලන...//

ගායනය : බණ්ඩාර අතාවුද


No comments:

Post a Comment

දැණෙන යමක්... නැතිනම් පදවල වරදක්... දන්න දෙයක්... එහෙම නැත්තං ඔබට පද අවශ්‍ය වන ගීයක්...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...