ගී ලියන්න මට කීවේ - දයාරත්න රණතුංග | Gee Liyanna Mata Kiwe - Dayarathne Ranathunga
ගී ලියන්න මට කීවේ ඔබේ නෙතයි
කවිලියන්න මට කීවේ ඔබේ නෙතයි..//

හිතැඟි කළඹ කැටයම් කල
නීල පලිඟු ගොළු කැඩපත..//
හද බිදු තල සිතුවම් කල
රූ කඩමලු මුව රඟහල...

ගී ලියන්න මට කීවේ...

තුරුණු බමර ආයාචන
අභියස පත්තිනි කෝවිල..//
මගේ දෙනෙත් කුළු ගැන්වුන
ගී මුමුණන ගීත බුබුල..

ගී ලියන්න මට කීවේ...

ගායනය : දයාරත්න රණතුංග

No comments:

Post a Comment

දැණෙන යමක්... නැතිනම් පදවල වරදක්... දන්න දෙයක්... එහෙම නැත්තං ඔබට පද අවශ්‍ය වන ගීයක්...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...