දුරස්වන්නට මේ ලෙසින් - දයාරත්න රණතුංග | Duras Wannata Me Lesin - Dayarathne Ranathungaදුරස්වන්නට මේ ලෙසින්
ඇයිද අප හමුවුනේ...
දුරස්වන්නට මේ ලෙසින්
මොටද අප ඉපදුනේ...//

අත්වැල් බැදගෙන මංමාවත් දිග
ඔහේ ඇවිද ගිය කාලය මතකද...//
පුංචි ළදැරියක් වගේ සුරතලෙන්
ඔබ හිනැහුනු කාලය මතකද...

දුරස් වන්නට මේ ලෙසින්...

අනාගතේ ගැන අහස් මලිඟා
අප දෙන්නා මැවූ කාලය මතකද...//
ඔබේ පෙම්වතා ලෙසින් එදා මා
ඔබේ ලගින් උන් කාලය මතකද...

දුරස් වන්නට මේ ලෙසින්...

ගායනය : දයාරත්න රණතුංග
පද රචනය : ආචාර්ය අජන්තා රණසිංහ

No comments:

Post a Comment

දැණෙන යමක්... නැතිනම් පදවල වරදක්... දන්න දෙයක්... එහෙම නැත්තං ඔබට පද අවශ්‍ය වන ගීයක්...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...