සුපුන් සිහිනේ නිදන් පුතුනේ - සංගීත් විජේසූරිය | Supun sihine nidan puthune - Sangeeth Wijeysooriya

සුපුන් සිහිනේ නිදන් පුතුනේ දෙව් විමන් අතරේ
පුතුගෙ දෙනෙතේ කැලුම් ඉතිරේ පැතුම් මල් සුපිපේ
සේද වන් කිරි සිනා පුතු මුවේ ඈඳෙනා
සුන් කරයි මා වේදනා
සුපුන් සිහිනේ නිදන් පුතුනේ දෙව් විමන් අතරේ
පුතුගෙ දෙනෙතේ කැලුම් ඉතිරේ පැතුම් මල් සුපිපේ

රන් විමන් දුටුවේද මන්දිර පුතුනි ඔබ සිහිනේ
නන් සැපෙන් පිරවීද නිදි දුව ඒ සිහින විමනේ
මපුතු සිහිනේ අඳින දෙවි‍ඳේ මුලා නිකරන් මා පුතුන්
නොමැත සුව නිදි යහන් පුතු හට නොම මවනු මැන ඒ දසුන්
තරු වැල් ගොතා සඳ කැන් මතින් සතපන්න පුතු හැකිනම්

සුපුන් සිහිනේ නිදන් පුතුනේ දෙව් විමන් අතරේ...

දෙව් ලඳුන් පිරිවර අරන් වැඩියේද මව් සිහිනේ
මා පුතුන් දෝතින් අරන් නැලවීද ඈ ගීයෙන්
ඇගේ දෙ අතේ නිදන් පුතුනේ නොම සොයනු අවදිව මවුන්
සුව නොමත මා පහස ඇගෙ මෙන් රළු වුනේ උර තල බරින්
මා ලොව පහන් කල රන් පුතුන් ඔබ රකිමි දිවි හිමියෙන්

සුපුන් සිහිනේ නිදන් පුතුනේ දෙව් විමන් අතරේ...


ගායනය - සංගීත් විජේසූරිය
සංගීතය - රාජ්


No comments:

Post a Comment

දැණෙන යමක්... නැතිනම් පදවල වරදක්... දන්න දෙයක්... එහෙම නැත්තං ඔබට පද අවශ්‍ය වන ගීයක්...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...