රාජගෙ නංගිගෙ නම රෝජා (නඩරාජා) - නිහාල් නෙල්සන් | Rajage nangige nama roja (Nadaraja) - Nihal Nelson


රාජගෙ නංගිගෙ නම රෝජා
ඈ මා දැකලා වී ලැජ්ජා
හදවත කල හින්දා පූජා
මගේ මස්සිනා නඩරාජා
දැං මගේ මස්සිනා නඩරාජා

ආඬි ළිඳේ දිය ඇදල උදේ
මට නාගන්නට කියල වදේ
උදේට හදලා මසල වඩේ
කන්නට දෙන එක ඇයගෙ වැඩේ

රාජගෙ නංගිගෙ නම රෝජා...

තල් රා මුට්ටිය ඉහේ තියා
නඩරාජා එයි මාව හොයා
මගේ මෂ්ෂිනා ඔන්ද මුනියා
කියලා මට සලකනව එයා

රාජගෙ නංගිගෙ නම රෝජා...

රජ සැප ලැබුණත් ඉඳල මෙහේ
ගම රට අමතක කෙරුව නොහේ
පැනගත්තා යාපනෙන් අනේ
රෝජා ගැන දැන් දුකක් දැනේ

රාජගෙ නංගිගෙ නම රෝජා...ගායනය - නිහාල් නෙල්සන්


No comments:

Post a Comment

දැණෙන යමක්... නැතිනම් පදවල වරදක්... දන්න දෙයක්... එහෙම නැත්තං ඔබට පද අවශ්‍ය වන ගීයක්...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...