නදියා ලෙඩ වෙලා - සහන් පද්මසංඛ පීරිස් | Nadiya leda wela - Sahan Padmasangkha Peiris


නදියා ලෙඩ වෙලා
මගෙ හදවත අයිතිකාර
නදියා ලෙඩ වෙලා
ඉවසගන්න බැරි දුකකට
මමත් හිර වෙලා

හිසරදයයි උණයි දෙකම
වැඩි වුණා කියා
පන්තිවලට නොගියේ නෑ
ඒ වුණත් එයා
රෑ පුරාම දුරකථනය
බිමින් නොතියලා
මං හිටියා ඈ ළඟින්ම
හිතින් අඬ අඬා

නදියා ලෙඩ වෙලා
මගෙ හදවත අයිතිකාර
නදියා ලෙඩ වෙලා

නින්ද නැතුව මං ඉන්නේ
හිත ළඟින් තියා
විඳගන්නේ ඔයාගෙ ඔය
රිදුම් වේදනා
ළඟම තියෙන ගිලන්හලට
පැමිණියත් ඔයා
බලන්න එන්නත් මට බෑ
අම්ම ළඟ නිසා

නදියා ලෙඩ වෙලා
මගෙ හදවත අයිතිකාර
නදිය ලෙඩ වෙලා


ගායනය, සංගීතය, ගී පද - සහන් පද්මසංඛ පීරිස්THE SAHAN THE UNIQUECREATOR

No comments:

Post a Comment

දැණෙන යමක්... නැතිනම් පදවල වරදක්... දන්න දෙයක්... එහෙම නැත්තං ඔබට පද අවශ්‍ය වන ගීයක්...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...