මී විත පුරවා - මර්වින් මිහිඳුකුල | Mee witha purawa - Mervin Mihindukula


මී විත පුරවා සුර ළඳුනේ රස බැළුවා
සිත ඇතුළේ ගිණි දැල් නම් නිවී ගියේ නෑ
ඒ සුව යහනේ මද පවනේ අතීතයේ
සොඳුරු පැතුම් මිහිරි හැඟුම් මැකී ගියේ නෑ

හිරුට හොරෙන් සඳුට හොරෙන්
හිරුට හොරෙන් සඳුට හොරෙන් තනි වී දෙන්නා
ලොව පිබිදී ඇති විටදී සැඟවී උන්නා
මුව කොනකින් සිනහ වෙලා ගොළු වී උන්නා

මී විත පුරවා සුර ළඳුනේ රස බැළුවා
සිත ඇතුළේ ගිණි දැල් නම් නිවී ගියේ නෑ

හිතට හොරෙන් තෙනට හොරෙන්
හිතට හොරෙන් තෙනට හොරෙන් කතා කළේ නෑ
ඔබට හොරා තව කෙනෙකුට සිනාසුනේ නෑ
අතීතයේ මිහිරි හැඟුම් මැකී ගියේ නෑ

මී විත පුරවා සුර ළඳුනේ රස බැළුවා
සිත ඇතුළේ ගිණි දැල් නම් නිවී ගියේ නෑ
ඒ සුව යහනේ මද පවනේ අතීතයේ
සොඳුරු පැතුම් මිහිරි හැඟුම් මැකී ගියේ නෑගායනය - මර්වින් මිහිඳුකුල
සංගීතය, ගී පද - ක්ලැරන්ස් විජේවර්ධන

No comments:

Post a Comment

දැණෙන යමක්... නැතිනම් පදවල වරදක්... දන්න දෙයක්... එහෙම නැත්තං ඔබට පද අවශ්‍ය වන ගීයක්...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...