හීන අරන් රෑ තරු මල් - කිත්සිරි ජයසේකර | Heena aran re tharu mal - Kithsiri Jayasekara


හීන අරන් රෑ තරු මල් අහසෙ පිපෙනවාලු
වසන්තයක නැවුම් සුවඳ හිතට එබෙනවාලු
කල්ප පුරා නෙතු උතුරා ගැලූ කඳුළු වේලු
එක හුස්මට අමතක කල දවසක් එනවාලු

මට මගේ කියා කියාගන්න
කිසිවක් නැති දාක
සඳක් වෙලා ඈ පිපුණා
තරුවක් නැති රෑක //
කියාගන්නෙ කොහොම
හිත ගොළු වී තාම

යාය පුරා හිත වපුරා
මල්වර නෙතු ගාව
නොකී කඳුළු අමතක කල
සුවඳකි වත පෑව //
නොලීව කවි ලීව
මට නැති වුනි මාව

හීන අරන් රෑ තරු මල් අහසෙ පිපෙනවාලු
වසන්තයක නැවුම් සුවඳ හිතට එබෙනවාලු
කල්ප පුරා නෙතු උතුරා ගැලූ කඳුළු වේලු
එක හුස්මට අමතක කල දවසක් එනවාලු


ගායනය - කිත්සිරි ජයසේකර


No comments:

Post a Comment

දැණෙන යමක්... නැතිනම් පදවල වරදක්... දන්න දෙයක්... එහෙම නැත්තං ඔබට පද අවශ්‍ය වන ගීයක්...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...