ගර්ල්ස් - අමිල සඳරුවන් | Girls - Amila Sandaruwanදෑසෙ ගෑවුණා
මා මන්මත් වුණා
දඹ රන් වැනි
මේ බෝනික්කෝ
දැකීමෙන් දැනී සුව
සිනා නගන්නකෝ
ගර්ල්ස් ගර්ල්ස් ගර්ල්ස්
මගේමයි
රැස් විහිදේ හදේ
ආ නංගි ඉමු ළං වී

මැරෙයි මා මැරෙයි
දෙයියනේ මැරෙයි
කෙළිලොල් කෙල්ලෝ
මට අහිමිව යාදෝ
මා සනසන්නෝ
ලැබේනම් සියල්ලෝ
ගර්ල්ස් ගර්ල්ස් ගර්ල්ස් ගර්ල්ස්
සැනසුම් ගෙනෙයි කෙල්ලෝ
මායිම් කොහේදෝ

සන්සුන්ව ඉන්නයි
උත්සාහ ගන්නේ
හිත හීලෑ නොවීලා
මගෙ ආත්මය ගිලීලා
පුපුරාවිදෝ හද ගිනිගනීදෝ
ජේත්තුකාරී
ඔබයි මා යාවී
මල් පුසුඹ ගේනා
නිල් නයන පීනා
බෑ නික්ම යන්න
මට ආසයි රැඳෙන්න
බලා ඉන්න ඕන
ගර්ල්ස් ගර්ල්ස් ගර්ල්ස් ගර්ල්ස්

දෑසෙ ගෑවුණා
මා මන්මත් වුණා
දඹ රන් වැනි
මේ බෝනික්කෝ
දැකීමෙන් දැනී සුව
සිනා නගන්නකෝ
ගර්ල්ස් ගර්ල්ස් ගර්ල්ස්
මගේමයි
රැස් විහිදේ හදේ
ආ නංගි ඉමු ළං වී


ගායනය - අමිල සඳරුවන්
සංගීතය, මුල් ගී පද - නිමල් මෙන්ඩිස්
ගී පද, පරිවර්තනය - දුමින්ද අලහේන්ද්‍ර
No comments:

Post a Comment

දැණෙන යමක්... නැතිනම් පදවල වරදක්... දන්න දෙයක්... එහෙම නැත්තං ඔබට පද අවශ්‍ය වන ගීයක්...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...