නිහඬ ගමනේ (බඹර නාදේ) - බාචි සුසාන්, ශානිකා මධුමාලි | Nihada Gamane (Babara Nade) - Bachi Susan & Shanika Madhumaliනිහඬ ගමනේ මේ තරම් දුර
ඇවිද අපි එක වාගේ...
මිහිරි මතකේ සැරිසරා ඔබ
නවාතැන් ගෙන දෑසේ..

බඹර නාදේ - ඇසෙන මානේ
රැදෙනු මාගේ - සුවඳ වාගේ..//

ප්‍රාර්ථනා තවරා - ආදරේ
ඉන්න ඉඩදෙන්න තුරුලේ...
හිනැහෙනා කල්පනා..
ඔබ නිසයි ජීවිතේ...

ඇඟිලිතුඩු තදකර මගෙ නලලේ..
සිහින සියුමැලි නුඹෙ දෙතොලතරේ..
ගැඹුරු හද කැලඹුව ඔය කඳුලේ..
රහස නොහැඟේ මගෙම ලදුනේ...

දෑත් විදා ලමැදේ - ආදරේ
දෙන්න විදගන්න රිසිසේ..
නිමනොවේ කිසිදිනේ..
මේ පැතුම් මා හදේ...

ලබන හැම ආත්මයම ඔබගේ..
ලඟම ඉන්නයි මම නම් පැතුවේ
පනට පන දී මදිවි කතරේ..
නොයමි රහසේ රකිමි පනසේ..

නිහඬ ගමනේ මේ තරම් දුර
ඇවිද අපි එක වාගේ...
මිහිරි මතකේ සැරිසරා නුබ
නවාතැන් ගෙන දෑසේ..

බඹර නාදේ - ඇසෙන මානේ
රැදෙනු මාගේ - සුවඳ වාගේ..//

ගායනය : බාචි සුසාන් සමඟින් ශානිකා මධුමාලි
පද රචනය : සජිත් චතුරංග
සංගීතය : කේශාන් පෙරේරා

No comments:

Post a Comment

දැණෙන යමක්... නැතිනම් පදවල වරදක්... දන්න දෙයක්... එහෙම නැත්තං ඔබට පද අවශ්‍ය වන ගීයක්...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...