බිඳුණු කලක - පුන්සිරි සොයිසා | Bindunu kalaka - Punsiri Soyza


බිඳුණු කලක අමතක කල නොහැකි නම් සිතින්
බිඳෙන බඳුන් කුමකට සුරකිම්ද ආදරෙන් //

මදහස පෑ දෑස හිත හඬවා
යන්න යාවිනම් //
කඳුලේ රිදුමෙන්
සොයමි රස හැඟුම්
කුමට සුබ පැතුම්

බිඳුණු කලක...

වැටහෙන්නෙ නෑ වින්ද දුක රුදුරු
නිමා වී නැතී //
ගිලිහී ගියදෙන්
පෙමට දුන් රිදුම්
බිඳුණු පෙම් පැතුම්

බිඳුණු කලක... ///


ගායනය - පුන්සිරි සොයිසා


No comments:

Post a Comment

දැණෙන යමක්... නැතිනම් පදවල වරදක්... දන්න දෙයක්... එහෙම නැත්තං ඔබට පද අවශ්‍ය වන ගීයක්...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...