සුභාෂිණී ඔබ මගේ නමට එවු - පුන්සිරි සොයිසා | Subashini oba mage namata ew - Punsiri Soyza


සුභාෂිණී ඔබ මගේ නමට එවු
ඇරයුම්පත ලැබුණා
මනාලියක වී සුභ නැකතින් හෙට
යන බව එහි තිබුණා
ඊයේ වන තුරු මට පෙම් බැන්දේ
ඔබදැයි සැක සිතුණා
ඔබේ චපලකම හඳුණාගන්නට
සිව් වසරක් ගෙවුණා

යාළු මිතුරු කැල ඔබ ගැන කී දෙය
ගැන නෑ මා සිතුවේ
පාළු සිතට මගෙ එළියක් ඔබගෙන්
ලැබගන්නයි පැතුවේ
ලෝකය එරෙහිව ආවත් මා හැර
නොයන බවයි කීවේ
ප්‍රේමය පිවිතුරු බව පෙම් හසුනක
ඔබමයි මට ලීවේ

සුභාෂිණී ඔබ මගේ නමට එවු
ඇරයුම්පත ලැබුණා
මනාලියක වී සුභ නැකතින් හෙට
යන බව එහි තිබුණා

මංගල දිනයට ඇරයුම් කෙරුවත්
කෙළෙසද මා එන්නේ
පෙම් කල සිතකට වෛර කරන්නට
සිත නෑ ඉඩ දෙන්නේ
සිතට වහල් වී මා හැර යන මුත්
නෑ දොස් පවරන්නේ
ඔබ වැනි ළඳකට පෙම් කල මා ගැන
මම අද දුක්වෙන්නේ

සුභාෂිණී ඔබ මගේ නමට එවු
ඇරයුම්පත ලැබුණා
මනාලියක වී සුභ නැකතින් හෙට
යන බව එහි තිබුණා
ඊයේ වන තුරු මට පෙම් බැන්දේ
ඔබදැයි සැක සිතුණා
ඔබේ චපලකම හඳුණාගන්නට
සිව් වසරක් ගෙවුණා


ගායනය - පුන්සිරි සොයිසා

No comments:

Post a Comment

දැණෙන යමක්... නැතිනම් පදවල වරදක්... දන්න දෙයක්... එහෙම නැත්තං ඔබට පද අවශ්‍ය වන ගීයක්...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...