ඔබ මුලින් දුටුව දින මා (ආදරේ) - සොහාන් වීරසිංහ | Oba mulin dutuwa dina ma (Aadare) - Sohan Weerasinghe


ඔබ මුලින් දුටුව දින මා
මුළු හදවතින්ම බැඳුණා
මතකයි එදිනේ රහසේ බැඳුණා ආදරේ
හිත ඔබ ළඟින්ම රැඳුණා
මට කියාදෙන්න සිතුණා
තාමත් පවසා ගනු බෑ මහදේ ආදරේ

ආදරේ ආදරේ ආදරේ ආදරේ //

ගන්නට ඔබෙ අත දෙනවද ඔබෙ හිත
සඟවා ගනු බෑනේ ආදරේ //

කිසිවෙකුත් නොමැත අසලා
කාටවත් නොමැත කියලා
මාගෙන් කිසිදා නොඇසූ නොකියූ ආදරේ
සුරඟනක් ලෙසින් දකිනා
සුබ දසුනකි මන බඳිනා
ඔබගෙන් තව නෑ ලැබුණේ පතනා ආදරේ

ආදරේ ආදරේ ආදරේ ආදරේ //

ගන්නට ඔබෙ අත දෙනවද ඔබෙ හිත
සඟවා ගනු බෑනේ ආදරේ //

සිහිනෙනුත් ඔබව දුටුවා
සැබවිනුත් ඔබව දුටුවා
දෙනෙතින් ඔබගේ දුටුවේ ළඳුනේ ආදරේ
තනිකමෙන් පාළුවෙන් මා
අද ගෙවන දිවිය සැමදා
ලැබුනොත් සැනසේ හිමිවේ ඔබගේ ආදරේ

ආදරේ ආදරේ ආදරේ ආදරේ //

ගන්නට ඔබෙ අත දෙනවද ඔබෙ හිත
සඟවා ගනු බෑනේ ආදරේ //


ගායනය - සොහාන් වීරසිංහ

No comments:

Post a Comment

දැණෙන යමක්... නැතිනම් පදවල වරදක්... දන්න දෙයක්... එහෙම නැත්තං ඔබට පද අවශ්‍ය වන ගීයක්...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...