සුරූපී විරූපී (එපා එපා රැවටෙනු) - සමන් ද සිල්වා, උපාලි පෙරේරා | Suroopi Viroopi (Epa epa rewatenu) - Saman De Silva, Upali Perera


එක ඉත්තක පිපුණු වෙනස් මල් දෙකක් වැනි
එක පවුලේ උපන් වෙනස් සහෝදරියනේ
සුරූපී විරූපී නම් පට බැඳුණේ
ඔවුන් නිසා බොහෝ දෙනෙක් අතරමං වුණි
එපා එපා රැවටෙනු රූපෙට එපා රැවටෙනු

කුළුණු ගුණේ දයා සෙනේ පිරුණු සුරූපී
දුදන ගුණේ පව් සෙ‍වණේ වැඩුණු විරූපී
සුරූපිටයි කොයි කවුරුත් ඇළුම් කරන්නේ
ඉරිසියාව විරූපිගේ හද රජ වෙන්නේ
එපා එපා රැවටෙනු රූපෙට එපා රැවටෙනු

දොලට ගියා දිය නාන්න දවසක් දෙදෙනා
ඇඳි සළු පිළි මෙතෙර තබා ජලයට පැන්නා
සුරෑපීට පෙර විරූපි මෙගොඩ පැමිණුනා
සුරූපීගෙ සළු ඇඳගෙන හනික පිට වුණා
එපා එපා රැවටෙනු රූපෙට එපා රැවටෙනු

අදත් ලොවේ බොහෝ දෙනෙක් සුරූපි කියලා
සැබෑවටම රැවටෙන්නේ විරූපි දැකලා
දුටු පමණින් විරූපි යැයි අහක නොබලලා
ඇතුලින් ඇය හඳුණාගනු කවුරුද කියලා
එපා එපා රැවටෙනු රූපෙට එපා රැවටෙනු


ගායනය - සමන් ද සිල්වා, උපාලි පෙරේරාNo comments:

Post a Comment

දැණෙන යමක්... නැතිනම් පදවල වරදක්... දන්න දෙයක්... එහෙම නැත්තං ඔබට පද අවශ්‍ය වන ගීයක්...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...