ජේසුනී ඔබට ආදරේ - රූකාන්ත ගුණතිලක | Jesuni obata adare - Rookantha Gunathilake


ජේසුනී ඔබට ආදරේ
පව්කාරයා මං
මා සිතේ මටම වද දෙනා
පව්කාරයා මං

ඔබෙ දෙසුම් අසන්නට ආසයි
ඒ පණත් රකින්නට ආසයි
ඔබ වාගෙ ඉන්නටත් ආසයි
ඒ වුණාට බාධක බෝමයි
ඒ වුණාට බාධක බෝමයි...

ජේසුනී ඔබට ආදරේ
පව්කාරයා මං

මං සීල සමාදන් වෙනවා
පාපෙට යළි යළි වැටෙනවා
සතුරන්ට සමාවත් දෙනවා
යළි ඔවුනට බැණ වදිනවා
ඉඳහිටලා දන් දෙනවා
දීලා අඬ බෙර ගහනවා
දුක දහදිය හොරකම් කරනවා
ඉන් පස්සෙ මම රජ වෙනවා

ජේසුනී
මා සිතේ මටම වද දෙනා
පව් කාරයා මං

ජේසුනී
ඔබෙ දයාව අයදිනා
පව් කාරයා මං


ගායනය, සංගීතය - රූකාන්ත ගුණතිලක


No comments:

Post a Comment

දැණෙන යමක්... නැතිනම් පදවල වරදක්... දන්න දෙයක්... එහෙම නැත්තං ඔබට පද අවශ්‍ය වන ගීයක්...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...