සිහින ගෙනෙන ඔබ - ක්ලැරන්ස් විජේවර්ධන | Sihina genena oba - Clarance Wijewardena


සිහින ගෙනෙන ඔබ කවුරුන්දෝ
අලුත් සිහිනයක් මට නැතිදෝ
සුපුරුදු එක සිහිනෙම දැකලා
සිතේ සතුට මගෙ ඇත මැකිලා

ගත වෙහෙසා මම යහනට ආ විට
දෙනෙත් වැසී යයි නොදැනී මා හට
සිසිලක් දැනෙයි මට ඒ මොහොතේ
සුපුරුදු සිහිනය පෙනෙයි සිතේ

පැහැදිලි නැති එක රුවක් ඇතේ
සිහිනෙන් දැකුමට පැතුම් සිතේ
සිහිනෙන් ඒ රුව දැකගන්න
මටත් වරක් අවසර දෙන්න

සිහින ගෙනෙන ඔබ කවුරුන්දෝ
අලුත් සිහිනයක් මට නැතිදෝ
සුපුරුදු එක සිහිනෙම දැකලා
සිතේ සතුට මගෙ ඇත මැකිලාගායනය, සංගීතය - ක්ලැරන්ස් විජේවර්ධන

No comments:

Post a Comment

දැණෙන යමක්... නැතිනම් පදවල වරදක්... දන්න දෙයක්... එහෙම නැත්තං ඔබට පද අවශ්‍ය වන ගීයක්...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...