පුරුද්දක්ද සසරේ - යෂාන් සමඟින් භාතිය | Puruddakda Sasare - Yashan ft Bhathiyaපුරුද්දක්ද සසරේ හුරු වූ - පරද්දන්න බැරි සේ දිනපු
අනන්ත වූ ප්‍රේමයකින් බැදුනේ...
හරස්වෙන්න හැදුවත් කවුරු - වරද්දන්න හැදුවත් කවුරු
වෙනස් නොවූ පවුරයි අප ලදුනේ...

අඳුර පිරුණම දෑස වැසුනම - තනිය දැනුනු නිසා
කදුළු පිරුණම හිතේ හැම තැන - ඔබෙන් පිරුණු නිසා
අදුරේ...දුක සේ...රහසේ...ගෙතුනු...
නොලියූ...කවියේ...මතුවූ...ලදුනේ...

පුරුද්දක්ද සසරේ...//

සිහින පෙනුනම සැපයි හැමදා - හැබෑ කරන නිසා
සුසුම් හෙලුවම සිතේ හැම කොන - ඔබෙන් පිරුණූ නිසා
සිහිනේ...ඇසුනු..රහසේ...දැකපු..
නොරැගූ...රැගුමේ...හැඟුමයි..ලදුනේ...

පුරුද්දක්ද සසරේ...//

ගායනය : යෂාන් ද සිල්වා සමඟින් භාතිය ජයකොඩි

1 comment:

  1. සිහිනයකි ඔබ මට ජීවිෙත්

    ReplyDelete

දැණෙන යමක්... නැතිනම් පදවල වරදක්... දන්න දෙයක්... එහෙම නැත්තං ඔබට පද අවශ්‍ය වන ගීයක්...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...