සඳ සේ නිලම්බරේ - අසංක ප්‍රියමන්ත පීරිස් | Sanda se nilambare - Asanka Priyamantha Peiris


සඳ සේ නිලම්බරේ
පායා ආ පාවී
ඔබ ආවෙ නැති දවසම පාළුයි
තරහක් නෑ මං ආයේ
හිත රිදවන්නෙපා ආදරේ
සඳ සේ නිලම්බරේ

අප යන එන තැන මල් උයනේ හිඳි
පාරාදීසේ පෙම්වත්තු
ඇස නොම දුටු දා උන් විමසනවා
නුම කොහිදෝ හිත අරගත්තු
නපුරු වෙලා හිත නම් පට බැන්දට
අමනාපෙන්වත්දෝ
හිත රිදවන්නෙපා ආදරේ

සඳ සේ නිලම්බරේ...

ඉස්සර පෙම් හිත කවි ගී උල්පත
ඔබ ළඟ නැතිවත් තව එහෙමයි
පෙම් කල හදවත වාවන්නේ නෑ
ප්‍රේමයෙ සැමරුම් හිත රිදවයි
කඳුළු කතාවට පර මල් උයනට
වසන්තයක් වේදෝ
හිත රිදවන්නෙපා ආදරේ

සඳ සේ නිලම්බරේ
පායා ආ පාවී
ඔබ ආවෙ නැති දවසම පාළුයි
තරහක් නෑ මං ආයේ
හිත රිදවන්නෙපා ආදරේ
සඳ සේ නිලම්බරේ
සඳ සේ නිලම්බරේ


ගායනය - අසංක ප්‍රියමන්ත පීරිස්
No comments:

Post a Comment

දැණෙන යමක්... නැතිනම් පදවල වරදක්... දන්න දෙයක්... එහෙම නැත්තං ඔබට පද අවශ්‍ය වන ගීයක්...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...