කඳුලේ තනිවී - රාජු බණ්ඩාර, චන්ද්‍රලේඛා පෙරේරා | Kandule thaniwee - Raju Bandara, Chandralekhaකඳුලේ තනිවී
සුසුමේ දැවටී
කවුදෝ හැඬුවා
රහසින් ඇසුණා
ඇයිදෝ තනිවී
අඳුරේ මැදිවී
කවුදෝ ඇසුවා
රහසින් අමතා

සඳපානේ රෑ යාමේ
සඳකැල්මක් සේ
ආලෝකේ පෑවාදෝ
ඔබ ළංවීලා //
සැනසී මේ ආලෝකේ
සඳ කැල්මක් සේ
පෑවා පෑවා
පෑවා පෑවා

කඳුලේ තනිවී...

මල් යායේ ගී රාවේ
මත් බඹරුන්ගේ
මේ යාමේ පාවේවී
රැව් නැංවීලා //
නොඇසූ ඒ ගී රාවේ
රස රහසක් සේ
පාවී ආවා
පාවී ආවා

කඳුලේ තනිවී...


ගායනය - රාජු බණ්ඩාර, චන්ද්‍රලේඛා පෙරේරා
සංගීතය - රූකාන්ත ගුණතිලකNo comments:

Post a Comment

දැණෙන යමක්... නැතිනම් පදවල වරදක්... දන්න දෙයක්... එහෙම නැත්තං ඔබට පද අවශ්‍ය වන ගීයක්...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...