ඈත සිතිජයේ - ෂර්ලි වෛජයන්ත | Aetha sithijaye - Shirly Waijayantha


ඈත සිතිජයේ හැඩට රුවින්
දිලෙන තරුව ඔබ නම්
මේඝ වලා සළු පට අතරින්
මම ඔබ වෙත එන්නම්

ඉරට මුවාවෙන් සඳට මුවාවෙන්
අපි ඉමු පිළිසඳරේ
රන් දෝලාවෙන් කැඳවා යමි මං
කුමරිය ඔබ මාගේ

සඳලු තලාවේ මුනින් තලාවේ
කඳුළැල් පිරුණු නෙතින්
සමුගන්නම් මම කුමරියේ ඔබගෙන්
ආයෙත් දකිනු රිසින්

මෑත තුෂාරා බිඳු අතරේ
පිපුණු කුසුම ඔබ නම්
සඳ මඩලේ සඳ කුමරියනේ
මම ඔබ සුරකින්නම්
මම ඔබ සුරකින්නම්ගායනය - ෂර්ලි වෛජයන්ත


No comments:

Post a Comment

දැණෙන යමක්... නැතිනම් පදවල වරදක්... දන්න දෙයක්... එහෙම නැත්තං ඔබට පද අවශ්‍ය වන ගීයක්...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...