මේ පිපාසිත ලෝ තළේ - ‍ජේ.ඒ. මිල්ටන් පෙරේරා | Me pipasitha lo thale - JA Milton Perera

මේ පිපාසිත ලෝ තළේ
ළලනාව වේ අමා ජලාශේ
නොසිඳේ ඈගේ පෙම් රසේ... //

මේ පිපාසිත ලෝ තළේ
ළලනාව වේ අමා ජලාශේ
නොසිඳේ ඈගේ පෙම් රසේ...
මේ පිපාසිත ලෝ තළේ

බැලුවාම පේන වැලි තලාවකි
පතුලේහි දිය ගලා ගියේ//
හද තාප ගින්න සීතළේ
හැමුවාම සුළඟ මුව මල් ගොමුවේ
නොසිඳේ ඈගෙ පෙම් රසේ

මේ පිපාසිත ලෝ තළේ
ළලනාව වේ අමා ජලාශේ
නොසිඳේ ඈගේ පෙම් රසේ...
මේ පිපාසිත ලෝ තළේ

ලාසා රසින්නෙ බිඳහෙලන්නෙ ඒ
දෙවියන් කියා අසා තියේ//
මගෙ දෑස දැක්ක මේ ලොවේ
දෙවියෝය ළලන සුව දෙන දිවියේ
නොසිඳේ ඈගෙ පෙම් රසේ

මේ පිපාසිත ලෝ තළේ
ළලනාව වේ අමා ජලාශේ
නොසිඳේ ඈගේ පෙම් රසේ...
මේ පිපාසිත ලෝ තළේගායනය - ජේ.ඒ. මිල්ටන් පෙරේරා
සංගීතය - මුත්තුසාමි
ගී පද - කරුණාරත්න අබේසේකර

No comments:

Post a Comment

දැණෙන යමක්... නැතිනම් පදවල වරදක්... දන්න දෙයක්... එහෙම නැත්තං ඔබට පද අවශ්‍ය වන ගීයක්...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...