අදින් පසුව නෑ - පුන්සිරි සොයිසා | Adin Pasuwa Na - Punsiri Soysa


අදින් පසුව නෑ අප හමුවන්නේ
මේ අවසන් දිනයයි...
සසර පුරා අප අත්වැල් බැඳ ආ
ගමන මෙයින් නිමවෙයි...//

වරද මගේදැයි - වරද ඔබේදැයි
නොඅසමි ඔබගෙන් මතු දවසේ...//
එකම මඟක යන දෙදෙනෙකු වෙමු අපි
නන්නාඳුණනා අය විලසේ..

අදින් පසුව නෑ...

කියන්න කිසිවක් ඉතිරිව නෑ මට
සියල්ල නිමවන මේ මොහොතේ...//
පිසින්න අවසර දෙන්න ලඳේ මට
අවසන් කඳුලක් ඔය දෙනෙතේ..

අදින් පසුව නෑ...


ගායනය : පුන්සිරි සොයිසා


1 comment:

  1. This is a very good thing you do.
    Please include the write and the music composer also. Then the effort is complete.

    ReplyDelete

දැණෙන යමක්... නැතිනම් පදවල වරදක්... දන්න දෙයක්... එහෙම නැත්තං ඔබට පද අවශ්‍ය වන ගීයක්...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...