ගිම්හාන කාලේ - ශෂිකා නිසංසලා

ගිම්හාන කාලේ - සිත්යායෙ ගෑවිලා
ලංවේද මා ආයේ දෑසේ..
සිත් මාගේ පෑරේද - වස්සානෙ වාගේ
සංකා නොදී පාව ඒදෝ මා සොයා..

තිර වේදනා ගෙනා - පාව ගිය පාළු ජීවිතේ
යලි චෝදනා එපා - දෑත බැදි සීත හෝරාවේ
හද යාවෙලා සදා - පෑහි ඉමු මේ වාගේ
පිදු ආදරේ නිසා - මාගේ හද ආශාවේ...

නන්නාද වේ සිනා - සෘගාරෙ වෑහෙනා
සංතාප හෝරාව පාවීලා...
නින්දාද පාවේලා - පින්තාරෙ ගෑවිලා
කැන්දා ගෙනා හීන ගෑවෙයි රෑ පුරා....

තිර වේදනා ගෙනා....

නිස්සාර කාරනා - ඇස්ගාව තෝරලා
හිංසාව නැ මාව පාරාලා...
සිත්මාගේ සාදලා - සත්පාට ගාවලා
කැන්දා ගෙනා හීන ගෑවෙයි රෑ පුරා...

තිර වේදනා ගෙනා...

ගායනය : ශෂිකා නිසංසලා
පද රචනය : ශෙහාන් ගලහිටියාව
සංගීතය : රොමේශ් සුගතපාල


No comments:

Post a Comment

දැණෙන යමක්... නැතිනම් පදවල වරදක්... දන්න දෙයක්... එහෙම නැත්තං ඔබට පද අවශ්‍ය වන ගීයක්...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...