අනෝතප්ත විල - ඩබ්ලිව්. ඩී. අමරදේව | Anothaptha Vila - W.D.Amaradewa - sinhala lyrics

අනෝතප්ත විල නෙළුම නෙලාලා
පීරා වරලස මල් ගවසාලා..
නාග ලොවින් බැස නාලිය ගමනින්
වරගන පිරිවරිනා..එරන්දතිය එනවා..

සිතක උපන් දොල සංසිදුවාලා..
මතක සිනාවෙන් මුව සරසාලා..
ඉරට මුවාවෙන් සඳට මුවාවෙන්..
සිතට තුරුළු වෙනවා..එරන්දතිය එනවා..

කෝමල ගමනින් කෝල හැඟුම් හල
කාලය ගිරෙන් සිතුවිලි සේනාගෙන...//
වරගන පිරිවරිනා එරන්දතිය එනවා...

අනෝතප්ත විල...//

නලලත කුංකුම තිලක තියාලා
නීල වර්ණයෙන් කැළුම් නෙලාලා..//
පාද කිකිණි සොලවා එරන්දතිය එනවා

අනෝතප්ත විල...//

ගායනය : ඩබ්ලිව්. ඩී. අමරදේව සමඟින් අමිතා දළුගම
පද රචනය : සුනිල් සරත් පෙරේරා
සංගීතය : වික්ටර් දළුගම

No comments:

Post a Comment

දැණෙන යමක්... නැතිනම් පදවල වරදක්... දන්න දෙයක්... එහෙම නැත්තං ඔබට පද අවශ්‍ය වන ගීයක්...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...