අම්මේ ඔබ මතු බුදුවෙන්න එපා...

අම්මේ ඔබ මතු බුදුවෙන්න එපා..
ආයෙත් මං උපදින හන්දා..
මගෙම වෙන්න අම්මා..
අම්මේ ඔබ මතු බුදුවෙන්න එපා..

යස ඉසුරට ලොභ බැද ලංවුන
අඟනුන් ඇයි අම්මේ මට පිටුපාලා ගියේ...
ලෙඩ දුක් කරදර මා වටක‍රගෙන
ඒත්මගේ අම්මා මගේ ලගම උන්නා...

අම්මේ ඔබ මතු බුදුවෙන්න එපා...

මහළු මඩම් මොකටද මගෙ අම්මට
මමම සුවය දෙන්නම්...
ඔබගෙ ලඟම ඉන්නම්...
මේ භවයෙදි පැතුම් පතන්නේ
මතු භ‍වයේ අම්මේ...ඔබේම පුතු ‍වෙන්නයි..

අම්මේ ඔබ මතු බුදුවෙන්න එපා..
ආයෙත් මං උපදින හන්දා..
මගෙම වෙන්න අම්මා..
මේ සස‍රෙදිත් ඔබයි මගෙ අම්මා
මතු සසරේදිත් ඔබයි මගෙ අම්මා...//

ගායනය : සංගීත් වි‍‍ජේසූරිය

1 comment:

  1. ඇත්තටම වටින සින්දුවක්!

    ReplyDelete

දැණෙන යමක්... නැතිනම් පදවල වරදක්... දන්න දෙයක්... එහෙම නැත්තං ඔබට පද අවශ්‍ය වන ගීයක්...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...