සියපතක් පිපුණා...

සියපතක් පිපුණා පොකුණු තෙර
නිල් විලේ නිල් විලේ...
එක හිතින් පෙම් කලා නම් ඔබ
මට අගේ මට අගේ...//

නෙතින් නෙත හදුනා වරින් වර
හමුවෙලා අප හමුවෙලා
පැතුම් මල් විකසිත කරන්නට
වෙහෙසුනා අප වෙහෙසුනා..
මෙයද දෛවය මෙයද ඉරණම
වෙන්වුනා අප වෙන්වුනා..

සියපතක් පිපුණා...//

සසර මඟ හදුනා අතර මඟ
තනිවුනා අප තනිවුනා...
අත දුරක නොපිපී නෙලන්නට
බැරි වුනා මල් බැරි වුනා...
සුවඳ සුදු මල් නිබඳ පිදු පෙම
‍ගොළුවුනා පෙම ගොළුවුනා...

සියපතක් පිපුණා...//

පද රචනය : ධර්මරත්න පෙරේරා
සංගීතය : මහින්ද බණ්ඩාර

No comments:

Post a Comment

දැණෙන යමක්... නැතිනම් පදවල වරදක්... දන්න දෙයක්... එහෙම නැත්තං ඔබට පද අවශ්‍ය වන ගීයක්...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...