සුකුමාල කුමරියේ - චන්දන ලියනආරච්චි | Sukumala kumariye - Chandana Liyanarachchi


සුකුමාල කුමරියේ මනමාලකම් නොවේ
හැමදාමත් පුරුදු සෙනෙහසින්
මදහාසයෙන් බලා සිත ආලකම් කලා
සඳ පෑයු ලෙසින් අම්බරේ //

රෑ සීතලේ පිණි හා මිඳුම් වළා ගෙනෙනා
සිහිලැල් සුළං පාවි පාවී
මල් මල් සිතුම් පැතුම් එක එක කඩා හැලේ
තනිවේ මා යළි තනිවේ මා යළි

සුකුමාල කුමරියේ...

රෑනක් ලෙසින් තරු වැල් දෑසින් ගලයි කැළුමන්
ඈතට නොයා මාගේ ඇසුරේ
මොහොටක් රැදෙන්න දැන් හදවතට ඉඩ අරන්
සිතන්න දැන් යළි සිතන්න දැන් යළි

සුකුමාල කුමරියේ...

ගායනය: චන්දන ලියනආරච්චි

No comments:

Post a Comment

දැණෙන යමක්... නැතිනම් පදවල වරදක්... දන්න දෙයක්... එහෙම නැත්තං ඔබට පද අවශ්‍ය වන ගීයක්...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...