ලස්සන ඇස් දෙක ලඟ - කිංස්ලි පීරිස් | Lassana as deka langa - Kingsly Peiris


ලස්සන ඇස් දෙක ලඟ මොහොතක් නවතින්නට
අවසරදැයි කියන්න //
තරහද මගේ ඉල්ලීමට //

ඇවිලෙන හදවත තුළ දුක් ගින්දර නිවන්න //
පුළුවන් ඔය ඇස්දෙක හෙලනා එක බැල්මට //

ලස්සන ඇස් දෙක ලඟ...

සංසාරේ දුක කියන්න හැමදාමත් දුක අහන්න //
දවසක් දුක් නිවන්න දෙනවද ඔය සෙනෙහස //

ලස්සන ඇස් දෙක ලඟ...

ගායනය: කිංස්ලි පීරිස්

No comments:

Post a Comment

දැණෙන යමක්... නැතිනම් පදවල වරදක්... දන්න දෙයක්... එහෙම නැත්තං ඔබට පද අවශ්‍ය වන ගීයක්...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...