පාරමිතා නොපුරමු අප දෙදෙනා

පාරමිතා නොපුරමු අප දෙදෙනා
මතු මහු සංසාරේ
පන සිනා සුළගට විසිකරමු
හමුවෙන හැම වාරේ //

කදුළු වලින් දියවී යනවානම්
අවිහිංසක රූපේ
දොරගලනතුරු කදුළු හලනම්
ඔබමට නොපෙනෙන සේ

පාරමිතා නොපුරමු අප දෙදෙනා...

මට ඔබ ඔබ මට පෙම් කල තරමට
වෙන්වී යන්නට බැරි
අසම්මතේ පෙම්වතුන් නොවෙමු අපි
වරදට වහල් වෙවී

පාරමිතා නොපුරමු අප දෙදෙනා...

පද රචනය: ලලිත් වසන්ත
සංගීතය: ජයසිරි අමරසේකර
ගායනය: ශශිකා නිසංසලා

No comments:

Post a Comment

දැණෙන යමක්... නැතිනම් පදවල වරදක්... දන්න දෙයක්... එහෙම නැත්තං ඔබට පද අවශ්‍ය වන ගීයක්...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...