ඈත රන් විමන් - ප්‍රියා සූරියසේන

ඈත රන් විමන් දොරින්
පාට සේලයෙන් සැදී..//
මුදු සීත හිම මුදුන් අතරින්
එබී බලනවා...හහ හා හා හා හහ හා...

මේ ලොවින් එ‍හා සිටන්
ඈත ලෝකයෙන් ඇවිත්...//
මුදු නීල පීත ලෝහිත පෑ
ඈත දිලෙනවා...හහ හා හා හා හහ හා...

රෑට තරු දහස් ගණන්
ඈත සුර පුරෙන් වැටී..//
අද රෑට අද රෑට අද රෑට දිලෙනවා...
හහ හා හා හා හහ හා...

ගීත රාවයෙන් සැලී
දෑත ආදරෙන් වෙලී..//
ඔබ කීව පෙම් කතා ඇසුරෙන්
ගීත මැවෙනවා...හහ හා හා හා හහ හා...

ඈත රන් විමන් දොරින්...//

ගායනය : ප්‍රියා සූරියසේන
පද රචනය : ප්‍රේමකීර්තිද අල්විස්
සංගීතය : ක්ලැරන්ස් විජේවර්ධන

4 comments:

 1. මෙම් ගීතයේ තනු නිර්මානය ක්ලැර්න්ස් විජේවර්ධනයන්ගෙනි.

  ReplyDelete
 2. ගායනය : ප්‍රියා සූරියසේන
  පද රචනය : ෂෙල්ටන් වීරරත්න
  සංගීතය : ක්ලැරන්ස් විජේවර්ධන

  ReplyDelete
  Replies
  1. පද රචනයනම් ප්‍රේම්ගෙ කියලයි මතක!

   Delete
  2. This comment has been removed by the author.

   Delete

දැණෙන යමක්... නැතිනම් පදවල වරදක්... දන්න දෙයක්... එහෙම නැත්තං ඔබට පද අවශ්‍ය වන ගීයක්...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...