ඈත කඳුකර හිමව් අරණේ - ඩබ්ලිව්. ඩී. අමරදේව | Etha Kandukara Himau Arane - W.D.Amaradewa - sinhala lyrics

ඈත කඳුකර හිමව් අරණේ
සීත චන්දන ලපලු සෙවනේ
සුළං රැල්ලේ පාව එන්නේ
ඔහුගෙ නාමය වේ...

සඳැල්ලේ මිණි තලාවේ
තාරකා පිපි වෙලාවේ..//
ලදැළියන්ගේ හීන අතරේ
මැවෙයි ඒ රූපේ...

ඈත කඳුකර..

රනින් කල වන් පුළුල් උරයෙන්..//
හසුන් ළමැදේ මුස කරන්නේ..
හදේ මෝරන ආදරේ...
සඳේ සොමි ගුණ යා කෙරේ...
හදේ මෝරන ආදරේ...
සඳේ සොමි ගුණ යා කෙරේ...
සරා ගී නිල් නුවන් බඳුනින්
නුරා ඉතිරෙන්නේ...

ඈත කඳුකර...

ගායනය - පණ්ඩිත් අමරදේව
පද රචනය - මහගමසේකර
සංගීතය - ආචාර්ය ලයනල් අල්ගම

No comments:

Post a Comment

දැණෙන යමක්... නැතිනම් පදවල වරදක්... දන්න දෙයක්... එහෙම නැත්තං ඔබට පද අවශ්‍ය වන ගීයක්...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...