දිලි දිලි දිලිසේවි - එච්.ආර්. ජෝතිපාල | Dili dili dilisevi - HR Jothipala


දිලි දිලි දිලී සේවි ‍මා දෑසෙ ආලෝකෙ
දිලි දිලි දිලී සේවි ‍මා දෑසෙ ආලෝකෙ
කව්දෝ මාන බලන්නේ ඔබ ලඟ මා ඉන්නේ...
කව්දෝ මාන බලන්නේ ඔබ ලඟ මා ඉන්නේ...

හිතවත මේ ලෝකේ බොරුවෙන්ද ජයගන්නේ
හිතවත මේ ලෝකේ බොරුවෙන්ද ජයගන්නේ
සතුරා සමඟ සිනාසී මිතුරා සේ ඉන්නේ
සතුරා සමඟ සිනාසී මිතුරා සේ ඉන්නේ

ඇස්බැන්දුමක් වාගේ මේ ලෝ තලේ
මොහොතින් බිදී යාවී සිතු සෑමදේ...
අපගේ සිහින පාරුවේ පාවී
සයුරේ ඈත ජීවිතේ යාවී..
මල් වර වී යෞවනේ සල් වනේ ආදරේ..

දිලි දිලි දිලී සේවී...//

කව්දෝ මවා පාන මායාවකි
ඔබගේ ලගින් ඉන්නෙ ඡායාවකි
ඔහුගේ දෑස ඔබ සොයා යන්නේ
සැගවූ රහස නැ ප්‍රෙමේ දන්නේ
මල් වර වී යෞවනේ සල් වනේ ආදරේ..

දිලි දිලි දිලී සේවී...//

No comments:

Post a Comment

දැණෙන යමක්... නැතිනම් පදවල වරදක්... දන්න දෙයක්... එහෙම නැත්තං ඔබට පද අවශ්‍ය වන ගීයක්...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...