විහඟ ගීතය නිහඬ ඇයි - අමරසිරි පීරිස් | Vihaga Geethaya - Amarasiri Peiris, Malani Bulathsinghala

විහඟ ගීතය නිහඬ ඇයි
කියනු මැන කොඳුරා..
නොපෙනෙනා දුර ඈත කුටියක සිරවෙලා..
විහඟ ගීතය නිහඬ සුසුමක නැවතිලා..

ලදළු මැලවී තුරු ලතා තැති ගැනී..
සිරස සරසණ මලක් වත් නැ පිපි..
අඳුර රජ වී අනේ දුනු හී ඇනී..
නිහඬ කුටියක විහඟ ගී ගොළුවී..

විහඟ ගීතය...//

කදුළු වගුරා පහුරු ගා දෙස් තියා..
ප්‍රගීතයකට කොහොම තැවෙමුද හඬා..
‍පියාඹන්නට නාද දී නිදහසේ..
විහඟ ගීතය මුදා ගෙන එමු සඳේ..

විහඟ ගීතය...//


ගායනය : අමරසිරි පීරිස්, මාලනී බුලත්සිංහල

No comments:

Post a Comment

දැණෙන යමක්... නැතිනම් පදවල වරදක්... දන්න දෙයක්... එහෙම නැත්තං ඔබට පද අවශ්‍ය වන ගීයක්...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...