එපා කඳුලැල් සලා - ආත්මා ලියනගේ | Epa kandulel sala - Aathma Liyanage

එපා කඳුලැල් සලා
හඬන්නට ඔබේ නෙත
මල් සුවඳ ගලා
සිප ගනී ඔබේ මුව...//

එපා සුසුමන් හලා
රිදවන්න ඔබේ හද...//
සියොත් කැල ගී ගයා
සතපවයි ඔබේ සිත...//

ආදර හැඟුමන් සලා‍
මිරිඟුවක වෙලෙන් එපා..//
ඔබේ හද පුදසුනේ
හිමි කුමරු එන තුරා..//


ගායනය - ආත්මා ලියනගේ

No comments:

Post a Comment

දැණෙන යමක්... නැතිනම් පදවල වරදක්... දන්න දෙයක්... එහෙම නැත්තං ඔබට පද අවශ්‍ය වන ගීයක්...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...