යස ඉසුරු - රොඩ්නි වර්ණකුල | Yasa isuru - Rodney Warnakula

යස ඉසුරු පිරුණු තැනා
සිරි දෙව්දූ සිටින තැනා...//
ලඟම ඇතේ දුරක නැතේ...
ලඟම ඇතේ දුරක නැතේ...
අපි යන්නේ ඒ පාරේ..
අපි යන්නේ ඒ පාරේ..
යස ඉසුරු...//

යුක්ති ගරුක අතීතයට කැන්දන් යමි මම
දස රාජ ධර්ම කල තෙජ වීර රජුන් දැක
ඇස් ඉදිරියෙ උඹ ලඟ
ඇස් ඉදිරියෙ උඹ ලඟ...

අතීතයේ ඉස්ටෝරුව එදා ඉදන් මම
නිදි මර මර මුර කොට
බහිරව බිලි පුද කොට
රැක ගත්තේ නුඹලට
රැක ගත්තේ නුඹලට

යස ඉසුරු..//

රජ වරු රජ මැතිවරු යස රාජ බිසෝවරු
කල කෙලි සෙල්ලම් දැක
තව කාසි දියන් මට
තව තෑගි දියන් මට
හොද තෑගි දියන් මට...//

යස ඉසුරු..//


ගායනය - රොඩ්නි වර්ණකුල
සංගීතය - ඔස්ටින් මුණසිංහ
ගී පද - ලූෂන් බලත්සිංහල
මුල් ගායනය - ජය ශ්‍රී චන්ද්‍රජිත්No comments:

Post a Comment

දැණෙන යමක්... නැතිනම් පදවල වරදක්... දන්න දෙයක්... එහෙම නැත්තං ඔබට පද අවශ්‍ය වන ගීයක්...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...