සොඳුරු සිතුවම් - කසුන් කල්හාර | Sonduru sithuwam - Kasun Kalhara

සොදුරු සිතුවම් - කුරුළු ගී වැල්
සුවඳ මල් රොන් - සිහිල් නලරැල්
එක මිටින් ගෙනැවී...
ඔබේ හි‍‍‍තේ ඉහිරමි...//

මේ දාහයේ දාඩියරේ
හිරුගේ මඟ අවුරා...
සද ගෙනැත් තබමින්
සද එලිය නාමින්...

සොදුරු සිතුවම්...//

රතු පාට හැන්දෑවේ
දෑ‍ස දෙස නොබලා...
වෙන්වෙලා අවුදින්
සිහින සිතුමිනකින්...

සොදුරු සිතුවම්...//

No comments:

Post a Comment

දැණෙන යමක්... නැතිනම් පදවල වරදක්... දන්න දෙයක්... එහෙම නැත්තං ඔබට පද අවශ්‍ය වන ගීයක්...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...