මට සිහිනයක් වගෙයි - ෂර්ලි වෛජයන්ත


මට සිහිනයක් වගෙයි
ඒ ‍ඔබගෙ ආදරේ
ඔබ දන්නවාද ඔබට මගේ
තියෙන ආදරේ...//

හමුවන්න ආයේ නම්
හැකිවන්නෙ නෑ ඉතින්...//
අපි දෙන්න උන්නෙ
අපි දෙන්නට හරිම ආදරෙන්

මට සිහිනයක් වගෙයි...//

අපි අපෙන් වෙන්වෙලා
නෙත කදුළු සල සලා...//
ඒ නෙතඟ කදුළු සතුටු විදිමු
දිනෙක එක්වෙලා...

මට සිහිනයක් වගෙයි...//


ගායනය / සංගීතය - ෂර්ලි වෛජයන්ත

No comments:

Post a Comment

දැණෙන යමක්... නැතිනම් පදවල වරදක්... දන්න දෙයක්... එහෙම නැත්තං ඔබට පද අවශ්‍ය වන ගීයක්...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...